Biden zwróci się do Kongresu o 33 miliardy dolarów pomocy dla Ukrainy, ponieważ wojna wejdzie w nową fazę

W innej ważnej prośbie Biden przedstawił propozycję, która będzie jeszcze bardziej naciskać na rosyjskich oligarchów nad wojną na Ukrainiew tym przez wykorzystanie pieniędzy z zajętych aktywów na finansowanie obrony Ukrainy.

„Koszt tej walki nie jest tani, ale poddanie się agresji będzie bardziej kosztowne, jeśli pozwolimy na to. — powiedział Biden.

Wniosek o 33 miliardy dolarów obejmuje 20,4 miliarda dolarów wnioskowanych o pomoc wojskową i bezpieczeństwa, w tym 5 miliardów dolarów na dodatkowe organy wypłaty, 6 miliardów dolarów na Inicjatywę Pomocy dla Bezpieczeństwa na Ukrainie i 4 miliardy dolarów na Program Finansowania Wojsk Zagranicznych Departamentu Stanu, wyższą administrację oficjalnie powiedział dziennikarzom przed uwagami Bidena.

Urzędnik powiedział, że część z 20 miliardów dolarów pomocy wojskowej może zostać wykorzystana na uzupełnienie wkładów amunicji i sprzętu z innych krajów, co pozwoli tym krajom „być w stanie w pełni się bronić”. Urzędnik scharakteryzował inicjatywę w kontekście starań Bidena o zmobilizowanie świata do poparcia dla Ukrainy.

We wniosku uwzględniono również pomoc gospodarczą w wysokości 8,5 miliarda dolarów, „aby pomóc rządowi Ukrainy odpowiedzieć na natychmiastowy kryzys i nadal świadczyć podstawowe usługi narodowi ukraińskiemu” – powiedział urzędnik. Arkusz informacyjny z Białego Domu sugerował, że finansowanie pomogłoby również przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji i narracji propagandowej oraz wspierać niezależne media.

Uwzględniona zostanie również dodatkowa pomoc humanitarna i finansowanie bezpieczeństwa żywnościowego w wysokości 3 miliardów dolarów, w tym „pszenica i inne towary” dla potrzebujących, według urzędnika. Część tych środków zostanie przeznaczona na szkolenia zawodowe, usługi w zakresie zdrowia psychicznego i zasoby dla okręgów szkolnych w USA, aby pomóc Ukraińcom przybywającym do Stanów Zjednoczonych oraz inne działania mające na celu wsparcie ukraińskich uchodźców i krajów zapewniających im schronienie.

Obejmuje również ukierunkowane finansowanie „w celu rozwiązania problemów gospodarczych w kraju i na całym świecie spowodowanych agresją Putina”, które pomogą zwiększyć produkcję roślin spożywczych w USA, takich jak soja, a także finansowanie umożliwiające wykorzystanie ustawy o produkcji obronnej w celu rozszerzenia USA produkcja krytycznych rezerw minerałów i innych materiałów zakłóconych przez wojnę.

Prezydent zapowiedział w zeszłym tygodniu, że USA wyślą Ukrainie dodatkowe 800 milionów dolarów pomocy wojskowej w związku z przeorientowaniem przez Rosję kampanii na przejęcie nowych terytoriów we wschodnim regionie kraju. Biden argumentował, że rosyjska wojna weszła w to, co nazwał „krytycznym oknem”, czyniąc zachodnią pomoc wojskową jeszcze bardziej niezbędną.

W przypadku zatwierdzenia, ogłoszony w zeszłym tygodniu pakiet oznaczałby, że od rozpoczęcia inwazji 24 lutego USA przeznaczyły około 3,4 miliarda dolarów na pomoc Ukrainie.

Prezydent powiedział, że pakiet ogłoszony w zeszłym tygodniu zawierał ciężką broń artyleryjską, dziesiątki haubic – broni dalekiego zasięgu – oraz 144 000 pocisków amunicji do tych haubic i więcej dronów taktycznych.

Stany Zjednoczone ogłosił na początku tego miesiąca kolejny pakiet pomocy w zakresie bezpieczeństwa o wartości około 800 milionów dolarów. Pakiet ten obejmował śmigłowce Mi-17, drony Switchblade, sprzęt ochronny do ochrony przed atakami chemicznymi, pociski przeciwpancerne Javelin, transportery opancerzone M113, radary przeciwartylerii oraz kamizelki kuloodporne i hełmy.

Oprócz pomocy wojskowej dla Ukrainy, USA i ich sojusznicy z NATO nałożyli na Rosję szereg sankcji. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada nałożyły sankcje na prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa oraz zakazały niektórym rosyjskim bankom korzystania z SWIFT, sieci o wysokim poziomie bezpieczeństwa, która ułatwia płatności wśród 11 000 instytucji finansowych w 200 kraje.

Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy, gazu ziemnego i węgla do Stanów Zjednoczonych. Izba Reprezentantów uchwaliła również projekt ustawy o zawieszeniu normalnych stosunków handlowych z Rosją.

Rozliczanie rosyjskich oligarchów

Biden wyśle ​​także w czwartek do Kongresu propozycję dotyczącą pakietu legislacyjnego, który ma jeszcze bardziej ograniczyć rosyjskich oligarchów.

Pakiet – opracowany w ramach procesu międzyagencyjnego obejmującego Departament Skarbu, Departament Sprawiedliwości, Departament Stanu i Departament Handlu – „ustanowi nowe władze do spraw przepadku mienia związanego z rosyjską kleptokracją, pozwolić rządowi na wykorzystanie wpływów wspierać Ukrainę i dalej wzmacniać powiązane narzędzia egzekwowania prawa” – powiedział Biały Dom w arkuszu informacyjnym.

Jeden z elementów pakietu usprawniłby starania rządu federalnego o przejęcie aktywów rosyjskich oligarchów poprzez stworzenie nowego procesu administracyjnego za pośrednictwem Departamentu Skarbu i Sprawiedliwości „w celu przepadku mienia w Stanach Zjednoczonych będącego w posiadaniu usankcjonowanych rosyjskich oligarchów oraz ma związek z określonym zachowaniem niezgodnym z prawem.” Uczyniłoby to przestępstwem karnym dla ludzi „świadome lub celowe posiadanie dochodów uzyskanych bezpośrednio z korupcyjnych transakcji z rządem rosyjskim”.

Propozycja pomogłaby również skierować dochody z „straconych funduszy związanych z korupcją, sankcjami i naruszeniami kontroli eksportu oraz innymi określonymi przestępstwami w celu naprawienia szkód spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę”, przy współpracy Departamentu Sprawiedliwości, Skarbu i państwa nad tymi wysiłkami. Na początku tego tygodnia, prokurator generalny Merrick Garland powiedział, że administracja Bidena poprze przepisy pozwalające na to, aby część dochodów z majątku Departamentu Sprawiedliwości przejętego od rosyjskich oligarchów „przeszła bezpośrednio na Ukrainę”.

Proponowany pakiet pozwalałby na „przepadek mienia, które rosyjscy oligarchowie mogą wykorzystać do ułatwienia omijania sankcji”, co jest odejściem od obecnego prawa USA, które pozwala tylko Stanom Zjednoczonym na przepadek dochodów z naruszeń sankcji. Sklasyfikowałoby również uchylanie się od sankcji jako „działalność haraczy”, wydłużyłoby przedawnienie ścigania przestępstwa za granicą z 5 do 10 lat i zwiększyłoby zdolność USA do współpracy z sojusznikami i partnerami w celu odzyskania aktywów związanych z korupcją zagraniczną .

Urzędnicy powiedzieli, że Departament Sprawiedliwości jest uprawniony do zajmowania aktywów zamieszanych w przestępstwa kryminalne. Powiedzieli, że domagają się od Kongresu „rozszerzonego i przyspieszonego procesu administracyjnego”, który umożliwiłby przepadek własności.

Osoby zainteresowane majątkiem będą mogły przeprowadzić kontrolę sądową i inne zabezpieczenia w celu zapewnienia należytego procesu, ale pierwszy urzędnik powiedział, że administracja jest „pewna”, że struktura spełni wymogi konstytucyjne.

Chociaż członkowie zgodzili się, że potrzeba więcej pieniędzy dla Ukrainy, nadal nie jest jasne, w jaki sposób dopłata miałaby szybko przejść przez Kongres, ani nie jest jasne, jak szybko ta propozycja w sprawie oligarchów mogłaby ruszyć. Prawdopodobną drogą byłoby powiązanie tych dwóch aktów prawnych, ale przywódcy republikańscy i demokratyczni są na wczesnym etapie rozmów o tym, jak przekazać szersze finansowanie dla Ukrainy.

Zapytany, czy ukraińskie fundusze powinny iść w parze z nowymi pieniędzmi na reakcję na pandemię Covid-19, drugi urzędnik powiedział, że „z pewnością ma sens, aby poruszali się razem”, ale odmówił wyprzedzenia procesu legislacyjnego.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.

.

Leave a Comment